ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศุภนิช มีขันหมากบ้านหนองพงนิคมสร้างตนเอง สพป.กำแพงเพชร
2สิบเอกสัญชัย นาคบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1วัดมหานาราม สพป.พิษณุโลกเขต 1
3นายปรีดา เหลือบแลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1หนองโสนพิทยาคม สพม.41
4นางสาวธารีรัตน์ ใจเอื้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1หนองโสนพิทยาคม สพม.41
5นางสาวฉวีวรรณ เกยงค์บ้านหนองพงอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1
6นางสาวรพิสา กันสุขวัดบ้านไร่วัดพร้าว สพป.พิจิตร เขต 2
7นางคำรัก โพธิบัติบ้านหนองพงโอนไปสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
8นางสาวสุชาภัค จันทสิงห์ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยางโอนไปสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2