ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
ไม่มีข้อมูล
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 31/10/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1