ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวาริช รัตนกรรดิบ้านหนองหัวปลวกศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลกเขต 1
2นางสาวรัตนอาภา อัตโตหิบ้านวังกระดี่ทองขาดไปสพป.ชลบุรี เขต 1 สพป.ชลบุรี เขต 1
3นางสาววิลัยรัตน์ เกิดผลบ้านหนองหัวปลวกโรงเรียนบ้านสารจิตร สพป.สุโขทัย เขต 2
4นายกฤษณ์ จันทมาสบ้านหนองโสนขาดไปสพป.พิจิตร เขต 2 สพป.พิจิตร เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 31/10/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1