ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปาวิณี เล็กคำด้วงบ้านคลองทรายใหญ่ขาดไปสพป.อุตรดิมถ์ เขต 1 สพป.อุตรดิมถ์ เขต 1
2นายนเรศ เชื้อกสิการบ้านยางสามต้นขาดไปสพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
3นางสาวปริยานุช วงศ์กิตติวิมลบ้านหนองโสนขาดไปสพป.เลย เขต 2 สพป.เลย เขต 2
4นายจักรพงษ์ ชูเนียมบ้านบึงเฒ่าขาดไปสพม.41 สพม.41
5นางจีระภา เอมเอี่ยมวัดหนองหลวงขาดไปสพม.41 สพม.41
6นางสาวเบญจวรรณ ภู่รักษ์บ้านสายคำโห้ขาดไปโรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
7นางประภารัตน์ กลัดแก้ววัดหนองหลวงขาดไปโรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
8นายธวัช เขียวเขินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1ลาออกจากราชการ 
9นางสาวมงกตรักษ์ ทัดเที่ยงวัดคลองโนนลาออกจากราชการ 
10นางกฤติกา ไทยปิยะวัดคลองโนนลาออกจากราชการ